1 feb. 2021

Prohibiția la știucă a început de astăzi, 1 februarie 2021!


prohibitie stiuca 2021
Având în vedere faptul că în ultimii ne-am obișnuit ca legiuitorul  (în speță Ministerul Agriculturii și dezvoltării Rurale) să emită Ordinul privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie şi refacere biologică a resurselor acvatice vii (mult) după ce știuca ar fi trebuit să fie protejată, ultimul Ordin în acest sens, cel din anul 2020, a stipulat prohibiția la știucă și pentru anul 2021.

Astfel în Capitolul II – Specii și perioade de prohibiție, la articolul 6, alin. (1) din Ordinul nr. 43/310/2020 din 11 februarie 2020 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie şi refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2020, se arată că:

„(1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv şi familial al speciilor de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice vii, după cum urmează: a) ştiuca, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 15 martie 2020 inclusiv şi de la data de 1 februarie 2021 până la data de 15 martie 2021, fără a aduce atingere prevederilor art. 1;”

Deci ne revedem cu cumătra știucă de pe 16 martie și, cel mai probabil, tot pentru o perioadă scurtă de timp, pentru că pe perioada prohibiției generale și știuca va fi din nou pusă la adăpost.

Fire întinse!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu