1 feb. 2021

Prohibiția la știucă a început de astăzi, 1 februarie 2021!


prohibitie stiuca 2021
Având în vedere faptul că în ultimii ne-am obișnuit ca legiuitorul  (în speță Ministerul Agriculturii și dezvoltării Rurale) să emită Ordinul privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie şi refacere biologică a resurselor acvatice vii (mult) după ce știuca ar fi trebuit să fie protejată, ultimul Ordin în acest sens, cel din anul 2020, a stipulat prohibiția la știucă și pentru anul 2021.

Astfel în Capitolul II – Specii și perioade de prohibiție, la articolul 6, alin. (1) din Ordinul nr. 43/310/2020 din 11 februarie 2020 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie şi refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2020, se arată că:

„(1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv şi familial al speciilor de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice vii, după cum urmează: a) ştiuca, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 15 martie 2020 inclusiv şi de la data de 1 februarie 2021 până la data de 15 martie 2021, fără a aduce atingere prevederilor art. 1;”

Deci ne revedem cu cumătra știucă de pe 16 martie și, cel mai probabil, tot pentru o perioadă scurtă de timp, pentru că pe perioada prohibiției generale și știuca va fi din nou pusă la adăpost.

Fire întinse!

5 mar. 2020

Prohibiție 2020 - Ordinul de ministru a fost emis în cele din urmă!prohibitie pescuit
Cu o întârziere previzibilă și intrată în normal în ultimii ani, Ordinul privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție și refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2020 a fost publicat ieri, 4 martie 2020, în Monitorul Oficial al României, partea I, numărul 179.
Cele 60 de zile ale prohibiției generale pe apele interioare sunt stabilite în perioada 4 aprilie – 2 iunie inclusiv, iar pentru apele de frontieră, unde perioada este de 45 de zile, în intervalul 19 aprilie – 2 iunie inclusiv.
Pentru știucă au rămas doar 11 zile de prohibiție, plus cele din prohibiția generală, adresată tuturor speciilor.
Care sunt principalele noutăți, la prima frunzăreală a noului ordin privind prohibiția?
1.      Sezonul de păstrăv se mărește cu vreo 6 săptămâni, pentru că începe de la 1 aprilie (și nu la 1 mai, cum eram obișnuiți) și se încheie în ultima zi a lunii septembrie (nu pe 15 septembrie, ca în perioada precedentă);
2.      Prohibiția la șalău și biban se întinde pe o perioadă mai lungă, pentru că începe încă de pe 23 martie, încheindu-se tot pe 2 iunie, odată cu prohibiția generală;
3.      Coregonul și lipanul rămân în continuare total interziși… la pescuit;
Întregul ordin poate va putea poate fi consultat mai jos!

Fire întinse pentru toți cei care mai aveți timp (și) de pescuit!


MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Nr. 43 din 11 februarie 2020
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
Nr. 310 din 24 februarie 2020
ORDIN
privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie şi refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2020

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1.516/2020 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi
Acvacultura şi Referatul de aprobare nr. 116.309/2020 al Direcţiei biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
luând în considerare prevederile:
- art. 12 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi
acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind
cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi în lacul de acumulare Stânca - Costeşti, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.207/2003;
- art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din
Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru
Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare, şi art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

CAPITOLUL I
Zone şi perioade de prohibiţie

Art. 1. - (1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 4 aprilie - 2 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 19 aprilie - 2 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.
(2) Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în râul Prut şi în zonele inundate permanent sau temporar limitrofe acestuia, precum şi în lacul de acumulare Stânca - Costeşti, pe o durată de 60 de zile, în perioada 4 aprilie - 2 iunie inclusiv.
(3) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în zona economică Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 4 aprilie - 2 iunie inclusiv.
(4) Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în fluviul Dunărea în zona care constituie frontieră de stat cu Republica Bulgaria, pe o durată de 45 de zile, în perioada 19 aprilie - 2 iunie inclusiv.
(5) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti
crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în apele care constituie frontieră de stat cu Ucraina, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 19 aprilie - 2 iunie inclusiv.
(6) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în Complexul Razim - Sinoe şi lacurile litorale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 4 aprilie - 2 iunie inclusiv.

Art. 2. - Pentru lacurile de acumulare destinate producţiei de energie electrică, în perioadele de prohibiţie este interzisă scăderea dirijată a nivelului apei, în scopul asigurării protecţiei zonelor de depunere a icrelor, cu excepţia considerentelor de prevenire a calamităţilor naturale.

Art. 3. - (1) Se declară zone de protecţie pentru resursele acvatice vii:
a) 500 m amonte şi aval măsuraţi pe axul albiei minore, din axul longitudinal al podurilor care au
cel puţin un picior în albia minoră a cursurilor de apă;
b) râul Mureş în zona municipiului Arad, între cartierele Micălaca şi Subcetate (zona dintre podul rutier şi podul CFR);
c) râul Mureş în zona localitatea Cheţani - 1.600 m (curbă amonte Cheţani câte 800 m amonte şi
aval fată de curbă) având coordonatele 46°26'59.11"N, 24.02'27.76"E (mal drept amonte) şi
46°27'34.72"N, 24°01'53.54"E (mal drept aval);
d) râul Mureş în zona localităţii Cristeşti, în spatele combinatului chimic Azomureş - 1.400 m de la ţeava de gaz până la 250 m aval podul de inele având coordonatele 46°30'56.64"N, 24°29'44.01"E (mal drept amonte) şi 46° 30'35.90"N, 24°28'53.49"E (mal drept aval);
e) râul Mureş în zona localităţii Gheja, la podul de cale ferată (500 m aval şi amonte de pod) având coordonatele 46.27'40.16"N, 24.03'40.43"E (mal drept amonte) şi 46°26'07.59"N, 24°03'34.54"E (mal drept aval);
f) râul Mureş în zona localităţii Moreşti - 2.900 m de la prag cascadă în aval până la podul de inele având coordonatele 46°29'17.05"N, 24°26'24.52"E (mal drept amonte) şi 46°33'32.15"N,
24°33'40.98"E (mal drept aval);
g) râul Mureş în zona localităţii Chinari - 500 m (250 m amonte şi aval faţă de curbă) "la terenul de fotbal", având coordonatele 46°36'11.51"N, 24°35'29.37"E (mal drept amonte) şi 46°36'01.31"N, 24°35'20.75"E (mal drept aval);
h) râul Mureş în zona Vălenii de Mureş, de la podul pietonal de trecere peste Mureş - 300 m amonte şi 200 m aval, având coordonatele 46°53'13.60"N, 24°47'33.23"E şi 46°53'07.61"N, 24°47'19.59"E;
i) râul Mureş în zona Brâncoveneşti la baraj - 300 m amonte şi 200 m aval, având coordonatele
46°51'06.13"N, 24°46'00.82"E şi 46°50'50.77"N, 24°45'57.29"E;
j) râul Mureş în zona Cristeşti de la canalul de scurgere a fabricii de bere Heineken - 200 m amonte, având coordonatele 40°29'54.03"N, 24°27'25.36"E şi 46°29'55.30"N, 24°27'34.46"E;
k) râul Mureş în zona Cheţani - 1.600 m, câte 800 m amonte şi aval faţă de curba Cheţani, având
coordonatele 46° 26'59.11"N, 24°02'27.76"E şi 46°27'34.72"N, 24°01'53.54"E;
l) râul Mureş, 150 m amonte şi aval de podurile care traversează râul Mureş;
m) pârâul Răstolniţa, de la gura tunelului de la baraj până la gura de vărsare;
n) râul Crişul Repede zona aval golf Sântion 47°04'45.9"N 21°48'39.2"E până la localitatea Tărian, priza de captare canalul Crişurilor Tărian 47°5'17.16"N 21°47'2.01"E;
o) râul Crişul Repede, comuna Sântandrei/localitatea Sântion, 500 m aval 47°4'53.38"N
21°50'16.25"E şi amonte 47°4'47.l3"N 21°50'49.84"E de priza de apă Staţie sortare balastieră
Aquaserv Sântion;
p) râul Olt aval baraj ACH Avrig având coordonatele - lat. 45.743333, long. 24.389500 - până la
200 m aval confluenţa cursului principal al Oltului cu braţul secundar având coordonatele - lat.
45.736774, long. 24.375538, pe ambele maluri.
(2) În zonele menţionate la alin. (1) se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 martie şi în perioada 1 noiembrie 2020 - 15 martie 2021, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie prevăzute în prezentul ordin.

Art. 4. - Se declară zone de refacere biologică pentru resursele acvatice vii următoarele:
a) râul Prut, sectorul cuprins între barajul Stânca - Costeşti şi confluenţa cu râul Elan, tot timpul
anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadelor de
prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (2);
b) Dunărea Veche, sectorul cuprins între confluenţa cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 şi până la confluenţa cu canalul Răducu, tot timpul anului;
c) lacul Gâsca din Complexul Somova - Parcheş, tot timpul anului;
d) lacurile Erenciuc şi Zmeica, tot timpul anului;
e) cursul vechi al braţului Sfântu Gheorghe, în zonele cuprinse între km: 29 - 44; 49 - 58; 64 - 84, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, permis numai cu eliberarea imediată a
tuturor capturilor (catch and release) şi a pescuitului comercial, permis numai în perioada 1 decembrie - 31 martie, iar în perioada 31 martie - 15 iunie inclusiv se admite doar pescuitul
scrumbiei între km 57 - 58, fără a aduce atingere perioadelor de prohibiţie prevăzute în prezentul
ordin;
f) braţul Sfântu Gheorghe de la km 22 - 24, pe o durată de 30 de zile în perioada 15 octombrie – 15 noiembrie;
g) lacul Cuejdel, rezervaţie naturală din judeţul Neamţ, tot timpul anului;
h) pâraiele Iapa, Tarcău şi Sabasa din judeţul Neamţ, tot timpul anului;
i) braţul secundar al râului Olt rezultat în urma devierii artificiale a râului Olt din zona localităţilor Sărata - Colun având coordonatele - lat. 45.768266, long. 24.490176 până la confluenţa cu cursul principal al Oltului având coordonatele - lat. 45.772138, long. 24.486772, tot timpul anului;
j) braţul secundar al râului Olt din zona localităţii Avrig, aval dreapta baraj ACH Avrig având
coordonatele - lat. 45.746467, long. 24.383083 până la confluenţa cu cursul principal al Oltului
având coordonatele - lat. 45.739114, long. 24.376745, tot timpul anului;
k) albia veche a râului Olt, din dreptul localităţii Turnu Roşu, având coordonatele: lat. 45.646288, long. 24.292240 - lat. 45.652728, long. 24.300248, tot timpul anului;
l) pârâul Neagra din judeţul Suceava între Gura Negrişoarei şi Gura Cristişorului pe o lungime de 6 km, tot timpul anului;
m) pârâul Negrişoara din judeţul Suceava între Gura Negrişoarei şi Dârmoxa pe o lungime de 9 km, tot timpul anului;
n) râul Mureş, tot timpul anului, în zonele:
- localitatea Petelea, curba de la Petelea, 700 m (450 m aval şi 250 m amonte faţă de curbă)
având coordonatele 46°44'18.46"N, 24°42'26.13"E (mal drept amonte) şi 46°44'3.13"N,
24°42'15.09."E (mal drept aval);
- localitatea Chinari la ţeava de gaz - 600 m (400 m aval şi 200 m amonte faţă de ţeavă), având
coordonatele 46° 36'01.64"N, 24°35'18.12"E (mal drept amonte) şi 46°35'44.11"N,
24°35'08.82"E (mal drept aval);
- aval de podul rutier Sălard - 1.000 m, având coordonatele 46°56'39.72"N, 25°03'56.34"E
(mal drept amonte) - 46°57'07.08"N, 25°04'09.57"E (mal drept aval);
- localitatea Gălăoaia - podul Borzia - 600 m (300 m aval şi amonte faţă de pod), având
coordonatele 46° 58'17.93"N, 24°55'14.39"E (mal drept amonte) şi 46°58'14.04"N,
24°55'45.74"E (mal drept aval);
- localitatea Petelea - la "curba" de la Petelea - 250 m amonte şi 450 m aval, având
coordonatele 46°44'18.46"N, 24°42'26.13"E - 46°44'3.13"N, 24°42'15.09"E;
- localitatea Târgu Mureş baraj priză I - 500 m aval până la canalul de scurgere având coordonatele 46.33'38.26"N, 24.34'02.87"E (mal drept amonte) şi 46°33'32.15"N,
24°33'40.98"E (mal drept aval);
- localitatea Târgu Mureş, 300 m amonte baraj priză I, inclusiv Braţul Mort şi pârâul Cotuş
(amonte baraj până la primul plop de la gura de vărsare a pârâului Cotuş) pe partea stângă a
cursului, având coordonatele 46° 33'55.43"N, 24°34'10.90"E (mal drept amonte) -
46°33'39.57"N, 24°34'02.52"E;
- localitatea Târgu Mureş, baraj priză I - 500 aval până la canalul de scurgere, având
coordonatele 46° 33'38.26"N, 24°34'02.87"E - 46°33'32.15"N, 24°33'40.98"E;
- localitatea Târgu Mureş baraj Ady, 600 m aval baraj până la al doilea dig de piatră având
coordonatele 46.32'40.95"N, 24.31'53.15"E (mal drept amonte) şi 46°32'27.18"N,
24°31'32.20"E (mal drept aval);
o) râul Târnava Mică în zona localităţii Sângeorgiu de Pădure - 550 m amonte pod rutier până la
gura de vărsare a pârâului de evacuare a lacului Bezid având coordonatele 46°25'53.32"N,
24°50'57.17"E şi 46°25'52.13"N, 24° 50'29.98"E, tot timpul anului;
p) râul Târnava Mică în zona localităţii Sângeorgiu de Pădure - 200 m aval pod de cale ferată având coordonatele 46°25'59.84"N, 24°51'19.34"E şi 46°25'58.69"N, 24°51'12.05"E, tot timpul anului;
q) râul Târnava Mare, în perimetrul oraşului Odorheiu Secuiesc, tot timpul anului;
r) pârâul Căian de la confluenţa cu pârâul Chişcădaga până la vărsare în râul Mureş, tot timpul
anului;
s) râul Ponor de la izvoare până la confluenţa cu râul Crişul Alb, tot timpul anului;
ş) râul Izvor de la izvoare până la confluenţa cu râul Crişul Alb, tot timpul anului;
t) râul Crişul Alb superior de la izvoare până în localitatea Brad, tot timpul anului;
ţ) râul Romoşel de la izvoare până la podul Maiorului, tot timpul anului;
u) râul Densuş - Galbena de la izvoare până la confluenţa cu Râul Mare, tot timpul anului;
v) râul Mălăieşti de la izvoare până la confluenţa cu râul Ştrei, tot timpul anului;
w) râul Miţeşti de la izvoare până la confluenţa cu râul Ştrei, tot timpul anului;
x) râul Alb de la izvoare până la confluenţa cu râul Ştrei, tot timpul anului;
y) râul Maleia de la izvoare până la podul Rusu, tot timpul anului;
z) râul Râuşor de la Păltinei până la confluenţa cu Râul Mare, tot timpul anului;
aa) râul Zeicani de la pârâul Aninei până la localitatea Hătăgel, tot timpul anului;
bb) râul Cerna Inferioară I de la barajul Cinciş până la ieşirea din localitatea Hunedoara, tot timpul anului;
cc) râul Slaşti de la izvoare până la confluenţa cu râul Cerna, tot timpul anului;
dd) râul Someşul Mare, 200 m amonte de la barajul priză alimentare cu apă a localităţii Beclean, tot timpul anului;
ee) râul Someşul Mare, 200 m aval şi amonte de la confluenţa cu râul Şieu, tot timpul anului;
ff) râul Şieu, 200 m amonte de la confluenţa cu râul Someşul Mare, tot timpul anului;
gg) râul Mureş, judeţul Arad, în zona balastierelor "La Vulpe" şi "Del Bono", având coordonatele 46°7'44"N, 21° 29'18"E (amonte) şi 46°8'9"N, 21°28'12"E (aval), tot timpul anului;
hh) râul Timiş, municipiul Lugoj, între podul vechi de fier şi podul de beton, tot timpul anului;
ii) râul Timiş, localitatea Şag, de la 100 m amonte de podul de cale ferată şi până la 100 m aval de podul rutier, tot timpul anului;
jj) râul Timiş, 300 m aval de pod rutier Albina de pe şoseaua Timişoara - Buziaş, tot timpul anului;
kk) râul Buzău cu afluenţii săi, amonte de confluenţa cu pârâul Dălghiu, tot timpul anului;
ll) pârâul Dălghiu pe toată lungimea sa, tot timpul anului;
mm) braţul Chilia, zona km 72 - 77 Pardina, pe o durată de 60 de zile, în perioada 15 martie - 13
mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie - 29 noiembrie inclusiv, excepţie pescuitul comercial al scrumbiei, fără a aduce atingere perioadelor de prohibiţie prevăzute în prezentul ordin;
nn) fluviul Dunărea, zonele Mm 53 - 54 (Isaccea), Mm 64,5 - 65,5, Mm 67 - 68,5 (Groapa
Catargului şi Pluton) pe o durată de 60 de zile în perioada 1 martie - 29 aprilie inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie - 29 noiembrie inclusiv, excepţie pescuitul comercial al scrumbiei, fără a aduce atingere perioadelor de prohibiţie prevăzute în prezentul ordin;
oo) braţul Borcea, zona km 37 - 41 (Stelnica - Feteşti), pe o durată de 60 de zile în perioada 1 aprilie - 29 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie - 29 noiembrie inclusiv;
pp) zonele cu regim de protecţie integrală din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării",
inclusiv zona de renaturare Zagăn, tot timpul anului;
qq) zona bazinului Dunărica (braţ Smârda) de la confluenţa cu braţul Ara (X = 581892,421, Y =
269290,926) până la Vama nouă (X = 579526,105, Y = 268507,768), tot timpul anului;
rr) zona Rezervaţiei Marine Vama Veche - 2 Mai, delimitată de coordonatele:
- coordonate în Stereo 70 sectoarele zonei A:
257164; 788456 şi, respectiv, 256493; 788501
257052; 787992 256509; 788802
259130; 788415 256202; 788814
259167; 788447 256190; 788515
- coordonate în Stereo 70 sectoarele zonei B: coordonatele exterioare sunt cele ale rezervaţiei
marine (în partea vestică, linia ţărmului):
260634; 788334
260642; 800173
254039; 800173
255143; 788425
- coordonatele geografice (în ETRS89) sunt după cum urmează:
sectoarele zonei A:
43°45'25,394"; 28°34'49,673" şi, respectiv, 43°45'03,625"; 28°34'50,360"
43°45'22,434"; 28°34'28,744" 43°45'03,712"; 28°35'03,824"
43°46'29,049"; 28°34'51,717" 43°44'53,764"; 28°35'03,754"
43°46'30,200"; 28°34'53,219" 43°44'53,803"; 28°34'50,388"
sectoarele zonei B: coordonatele exterioare sunt cele ale rezervaţiei marine (în partea
vestică, linia ţărmului):
43°47'17,817"; 28°34'51,065"
43°47'00,814"; 28°43'39,704"
43°43'27,240"; 28°43'26,172"
43°44'20,064"; 28°34'44,310"
şi a cărei limită dinspre larg este balizată, tot timpul anului;
ss) interiorul bazinului portuar Mangalia, de la DJ 391B (43°48 N, 28° 31'E) până la podul metalic pentru cale ferată (43°48 N, 28° 32'E), tot timpul anului;
şş) râul Şuşiţa Verde 25 km de la izvoare până la satul Vaidei, tot timpul anului;
tt) râul Avrig parte superioară pe o distanţă de 4 km măsurată de la izvoare, cuprinsă între
coordonatele GPS 45° 36'23.4"N 24°28'29.1"E - 45°38'06.1"N 24°28'19.5"E, tot timpul anului;
ţţ) râul Jibrea, afluent drept al Avrigului, pe o distanţă de 5,5 km măsurată de la izvoare, cuprinsă între coordonatele GPS 45°36'23.2"N 24°25'17.9"E - GPS 45°38'31.0"N 24°25'41.7"E, tot timpul anului;
uu) lac montan Iezerul Mare, tot timpul anului;
vv) lac montan Iezerul Mic, tot timpul anului;
ww) Valea Stezii superioară - afluent Pila Moale 45°40'34.6"N 23°59'22.4"E - până la izvoare, tot timpul anului;
xx) Sebeşu de Sus, valea Moaşei superioară 45°36'50.4"N 24°24'11.3"E - până la izvoare, tot timpul anului;
yy) râul Mare Cibin - afluentul Beşineu de la pod Niculeşti 45°39'13.9"N 23°50'27.9"E - până la
izvoare, tot timpul anului;
zz) râul Mic Cibin - afluenţi Foltea, Rudarilor, Comenzi - de la confluenţa cu râul Mic Cibin până la izvoare, tot: timpul anului;
aaa) râul Vâlsan de la baraj Dobrogeanu (Vâlsan) până la pod Robaia, având coordonatele
45°24'47.6"N 24° 42'28.4"E - 45°13'04.4"N 24°46'42.7"E.
Art. 5. - (1) În zonele şi perioadele menţionate la art. 3 şi 4 sunt interzise:
a) pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee,
moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii;
b) lucrări în zona malurilor, taluzelor şi albiei minore, care împiedică migrarea, reproducerea sau
pun în pericol existenţa resurselor acvatice vii, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea şi recoltarea plantelor, arborilor şi arbuştilor, extragerea de nămol, nisip şi pietriş.
(2) Prin excepţie, activităţile prevăzute alin. (1) nu sunt interzise în următoarele situaţii:
a) când pescuitul se desfăşoară în scop ştiinţific;
b) din considerente de prevenire a calamităţilor naturale.
(3) Asociaţiile de pescari recreativi/sportivi au obligaţia să marcheze pe teren cu semne vizibile hotarele zonelor de protecţie şi ale zonelor de refacere biologică.

CAPITOLUL II
Specii şi perioade de prohibiţie
Art. 6. - (1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv şi familial al speciilor de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice vii, după cum urmează:
a) ştiuca, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 15 martie 2020 inclusiv şi de la
data de 1 februarie 2021 până la data de 15 martie 2021, fără a aduce atingere prevederilor art. 1;
b) şalăul şi bibanul, în perioada 23 martie - 2 iunie inclusiv;
c) pietrarul (Zingel zingel), fusarul (Zingel strebel), ghiborţul de râu (Gymnocephalus baloni),
cernuşca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), şalăul vărgat (Sander volgense), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul (Neogobius syrman), zglăvoaca răsăriteană (Cottus poecilopus), lostriţa (Hucho hucho), mihalţul (Lota lota) şi caracuda (Carassius carassius), precum şi alte vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, tot timpul anului;
d) coregonul şi lipanul, tot timpul anului;
e) păstrăvul de mare, tot timpul anului;
f) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 31 martie inclusiv şi din 1 octombrie 2020 până pe 31 martie 2021;
g) sturionii, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific;
h) racul de munte (Astacus astacus), de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 15 iunie inclusiv şi în perioada 15 octombrie - 31 decembrie inclusiv;
i) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durată de 62 de zile, în perioada 1 iulie - 31 august inclusiv.
(2) În apele Mării Negre se interzic:
a) reţinerea, deţinerea şi comercializarea rechinului în perioada 15 martie - 15 aprilie inclusiv şi în perioada 15 octombrie - 30 noiembrie inclusiv; în afara acestor perioade sunt permise reţinerea şi comercializarea doar pentru exemplarele de rechin pescuite accidental;
b) reţinerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toată perioada anului;
c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific;
d) pescuitul gobiidelor, pe o durată de 31 de zile, în perioada 15 aprilie - 15 mai inclusiv;
e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, cu obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din Zona Economică Exclusivă (ZEE).
(3) Perioada de prohibiţie a calcanului este 15 aprilie - 15 iunie inclusiv.
(4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasă egală sau mai mare de 400 mm (2a > 400 mm), iar dimensiunea minimă a exemplarelor care vor fi reţinute pe timpul pescuitului va fi de cel puţin 45 cm (lungime totală).
(5) Fără a aduce atingere prevederilor art. 1 alin. (1), speciile marine de peşti, altele decât cele prevăzute la alin. (2) şi (3), sunt permise la pescuit, cu folosirea uneltelor specifice autorizate.
(6) Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisă tot timpul anului. Utilizarea beam - traulului în perioada de prohibiţie a speciilor demersale se face doar în zonele desemnate de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, la propunerea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - INCDM Constanţa, cu obligativitatea notificării de către operatorul economic a Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură la fiecare ieşire/intrare din/în port a ambarcaţiunilor.
(7) În râul Someşul Cald de la limita zonei de protecţie integrală a Parcului Natural Apuseni până la confluenţa cu lacul Beliş, pe teritoriul zonelor de pescuit recreativ Râul Târgului Superior (afluenţii care confluează în lacul Râuşor), respectiv Cuca, Bătrâna, Râuşorul, Râul Târgului amonte de lacul Râuşor, Râul Doamnei Superior de la izvoare - baraj Baciu, lacul Urlea din judeţul Braşov, pârâul Geoagiu de la izvoare până la confluenţa cu râul Mureş, Bistriţa Aurie de la pod Rotunda 47°33'36.4"N 25°02'37.1"E până la confluenţa cu pârâul Ţibău 47°34'30.7"N 25° 04'36.1"E şi de la pod Gândacu 47°33'01.7"N 25°09'36.1"E până la pod rutier Botoş 47°31'21.8"N 25°12'28.6"E, pârâul Ţibău de la izvoare până la confluenţa cu Bistriţa Aurie, râul Avrig pe o distanţă de 24 km măsurată de la confluenţa cu râul Olt între coordonatele GPS 45°43'19.8"N 24°20'40.0"E - 45°38'06.4"N 24°28'19.4"E, afluentul Jibrea pe o distanţă de 4,5 km aval coordonate GPS 45°38'31.6"N 24°25'42.2"E până la confluenţa cu râul Avrig, râul Sadu Inferior - amonte lac Ciupariu 45°38'37.1"N 24°05'50.2"E până la confluenţa cu Valea Pinului 45° 36'47.8"N 24°01'22.0"E, Bistriţa Ardealului de la canton silvic Bucova până la confluenţa cu râul Rusca din localitatea Voislova, în afara perioadelor de prohibiţie, pescuitul recreativ/sportiv al tuturor speciilor de peşti este permis numai cu eliberarea tuturor capturilor (catch & release).
(8) În mod special, pe teritoriul zonelor de pescuit recreativ Dâmboviţa Superioară (Schit Dragoslavele - Baraj Pecineagu), lac Pecineagu, pârâul Cârlibaba, de la izvoare până la confluenţa cu râul Bistriţa Aurie 47°34'15.1"N 25°07'40.6"E, râul Bistriţa Aurie de la confluenţa cu pârâul Ţibău 47°34'30.7"N 25°04'36.1"E până la pod Gândacu 47°33'01.7"N 25°09'36.1"E şi de la pod Rutier Botoş 47°31'21.8"N 25°12'28.6"E până la confluenţa cu pârâul Puciosu 47°26'30.0"N 25°18'15.9"E, pe Valea Iadului între baraj Leşu - pod 46°51'17.1"N 22°40'01.8"E şi baraj Munteni - confluenţă cu Crişul Repede, Sebeşul de Sus - aval Sebeşul de Sus (Valea Moaşei) de la 45°36'50.4"N 24°24'11.3"E - confluenţa cu râul Olt, Sebeşul de Jos - izvoare confluenţa cu Sebeşul de Sus, următoarele zone de la izvoare până la confluenţa cu râul Olt, respectiv Valea Strâmbii, Valea Rindibobului, Valea Lotrioarei şi râul Vadului, Pârâul Tălmăcel de la izvoare la confluenţa cu râul Cibin, râul Mare şi râul Mic Cibin de la izvoare până la
confluenţa cu lac Gura Râului, râul Valea Stezii de la izvoare până la confluenţa cu râul Cibin, râul Sadu Inferior aval lac Ciupariu - confluenţa cu râul Cibin, râul Măgura Cisnădiei de la izvoare la confluenţa cu râul Cibin şi râul montan Sadu II (Ciupariu), râul Dobra - Bucunici confluenţa cu râul Sebeş, în afara perioadelor de prohibiţie, pescuitul recreativ/sportiv la păstrăv este permis numai cu reţinerea a maximum trei exemplare pe zi, măsurând peste 25 cm lungime individuală.

Art. 7. - Prohibiţia pescuitului în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al scrumbiei de Dunăre se stabileşte pe sectoare astfel:
a) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o
durată de 10 zile, în perioada 24 martie - 2 aprilie inclusiv;
b) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 15 zile, în perioada 29 martie - 12 aprilie inclusiv;
c) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Chiciu km 374,5, pe o
durată de 15 de zile, în perioada 9 aprilie - 23 aprilie inclusiv;
d) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Chiciu km 374,5 până la Baraj Porţile de Fier II,
inclusiv braţul Gogoşu km 874,8, pe o durată de 15 zile, în perioada 20 aprilie - 4 mai inclusiv;
e) pescuitul scrumbiei este interzis în tot cursul anului în faţa gurilor de vărsare a Dunării în mare pe o adâncime de 5 kilometri în largul mării şi pe un coridor lat de 2 kilometri socotit câte 1 kilometru de o parte şi de alta a axului braţelor Sfântu Gheorghe şi Sulina, în faţa braţului Chilia, lăţimea coridorului interzis este de 1 kilometru spre sud de axul braţului, iar spre nord până la limita apelor teritoriale române;
f) în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta
Dunării" se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maximum 2 setci, în perioada 9 aprilie - 18 aprilie inclusiv, în zonele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 763/2015 pentru
aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării";
g) în sezonul de pescuit al scrumbiei, capturile accidentale de ciprinide asiatice (sânger, novac,
cosaş) se pot reţine în vederea valorificării.

CAPITOLUL III
Dispoziţii finale
Art. 8. - (1) Perioada de prohibiţie a pescuitului în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al
scrumbiei de Dunăre se poate modifica, pentru condiţii hidrologice nefavorabile, la propunerea
preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură sau la propunerea guvernatorului
Administraţiei Biosferei "Delta Dunării", după caz, prin ordin comun al ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor.
(2) Pentru golful Musura, perioada de prohibiţie se poate prelungi, pentru condiţii hidrologice
nefavorabile, la propunerea guvernatorului Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor.

Art. 9. - (1) Caracteristicile tehnice şi condiţiile de folosire a uneltelor şi metodelor de pescuit comercial sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.369/2018 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale.
(2) Se interzice utilizarea beam - traulului şi a drăgii hidraulice de la mal până la izobata de 15 m, pe toată lungimea liniei litorale, de la Cap Midia (44°20' N) până la graniţa cu Bulgaria (43°44' N).
(3) Se interzice utilizarea beam - traulului şi a drăgii hidraulice pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" de la mal până la izobata de 20 m, pe toată lungimea liniei litorale, de la graniţa cu Ucraina (45°11' N) până la Cap Midia (44°20' N).
(4) Se interzice folosirea năvoadelor în delta şi în lunca inundabilă a Dunării şi în complexul Razim - Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, în perioada 1 aprilie - 30 septembrie inclusiv.
(5) Se interzice folosirea năvoadelor în perimetrul Deltei Dunării, cu excepţia complexului lagunar Razim - Sinoe, când nivelul/cota Dunării la Tulcea este sub 100 cm.
(6) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălţile, lacurile, gârlele şi canalele de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în perioada 1 iunie - 30 septembrie inclusiv, cu excepţia setcilor compuse având latura ochiului plasei de a = 70/100 mm, 2a = 140/200 mm.
(7) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în complexul Razim - Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.
(8) Pentru golful Musura şi meleaua Sfântu Gheorghe, zone care cuprind habitate piscicole cu specii de apă dulce, se aplică reglementările de pescuit pentru zonele de lacuri şi bălţi, cu specificarea că se admite pescuitul cu setci, vintire şi taliene.
(9) Pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" este permis pescuitul cu cârlige cu nadă tip paragate şi pripoane, mai puţin în zona marină a Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu respectarea prevederilor legale.

Art. 10. - (1) Capturarea speciilor de peşti şi a altor vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4 A şi 4 B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se supune derogărilor stabilite potrivit respectivei ordonanţe de urgenţă.
(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), dimensiunile minime ale peştilor şi ale altor vieţuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.

Art. 11. - (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităţilor de acvacultură, inclusiv celor situate în ariile naturale protejate.
(2) Activitatea de pescuit în amenajările piscicole aflate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta
Dunării", în perioada de prohibiţie, se face prin notificarea prealabilă cu cel puţin 48 de ore înainte a reprezentanţilor Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi ai Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".

Art. 12. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Nechita - Adrian Oros
Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Costel Alexe

sursa: Monitorul Oficial al României