11 ian. 2015

Comitetul consultativ pentru sectorul pescaresc


Nici n-a început bine anul calendaristic 2015, că guvernanţii noştri harnici, prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (unde a revenit, după un ping-pong de scurtă durată cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, şi Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură - ANPA), au şi dat drumul la primul ordin care ne priveşte şi ne interesează şi pe noi, pescarii (încă intitulaţi) recreativi/sportivi, şi anume Ordinul pentru aprobarea componenţei Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.12 din 7 ianuarie 2015. 
Debutul de an pe baricade în domeniului pescuitului a celor care dictează până la urmă direcţiile în care ne îndreptăm ca şi pescari sportivi, ar trebui să ne ofere măcar satisfacţia „băgării în seamă”, dacă nu a „lucrului bine făcut”, însă interesele care au stat şi încă stau la loc de frunte în orice domeniu din România, fie el şi pescuitul, mă face să am reţineri serioase cel puţin în privinţa rezolvării sutelor sau miilor de probleme cu care ne confruntăm pe malurile apelor. Pentru că pescuitul din România nu are nevoie de cosmetizări de moment şi nu duce lipsă de organe sau foruri de conducere, ba din contră!  Iar botezul proaspăt al unei noi entităţi în domeniul pescuitului, pare, în consecinţă, mai degrabă un nou act de birocraţie seacă, şi nu un remediu de lungă durată sau măcar temporar pentru un sector atât de bolnav cum este pescuitul, chit că vorbim despre pescuitul recreativ sau despre pescuitul industrial.
Nu mai puţin de 20 de autorităţi publice, asociaţii, federaţii, patronate şi institute de cercetare îşi vor nominaliza reprezentanţii în Comitetul consultativ pentru sectorul pescăresc:
1.      Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
2.      Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor;
3.      Ministerul Afacerilor Interne;
4.      Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură;
5.      Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”;
6.      Administraţia Naţională „Apele Române”;
7.      Universitatea „Dunărea de Jos”, Facultatea de Ingineria Alimentelor şi Piscicul-tură, Galaţi;
8.      Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”, Constanţa;
9.      Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare „Delta Dunării”, Tulcea;
10.  Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură, Galaţi;
11.  Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Piscicultură, Nucet;
12.  Federaţia pentru dezvoltarea pescuitului marin românesc „Ropescador”;
13.  Federaţia Organizaţiilor de Pescari de la Marea Neagră;
14.  Patronatul Peştelui din România;
15.  Asociaţia Naţională a Producătorilor din Pescărie „Romfish”;
16.  Asociaţia Procesatorilor, Importatorilor şi Comercianţilor de Peşte din România;
17.  Federaţia Organizaţiilor Producătorilor de Peşte „Delta Dunării”;
18.  Federaţia Organizaţiilor de Pescari „Delta Dunării”;
19.  Federaţia Română de Pescuit Sportiv;
20.  Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România.

Trecând rapid cu privirea peste această listă şi raportându-ne la experienţa (tristă) mai recentă sau mai îndepărtată vizavi de destinele pescuitului din România, este lesne de observat că (mai ales) noi, pescarii recreativi/sportivi, nu ne putem regăsi nici măcar printre cele 20 de rânduri, ca să nu mai amintim de vreun loc de frunte, chit că la punctele 19 şi 20 găsim FRPS sau AGVPS (sau mai ales din această cauză).
Cu alte cuvinte, acest nou organism care va funcţiona pe lângă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu rol strict consultativ în domeniul pescăresc, nu pare decât o nouă (a câta, oare???) struţocămilă apărută de niciunde, cu şanse mari de dispariţie înainte de a produce vreun fapt (pozitiv) semnificativ legat de pescuitul din România
Cu speranţa sinceră că mă înşel în privinţa celor spuse şi că acest Comitet consultativ pentru sectorul pescăresc va face câtuşi de puţin în pescuit, vă urez, ca de fiecare dată, fire întinse!!!

p.s. Întregul ordin poate fi consultat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.12 din 7 ianuarie 2015.


     


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu