28 feb. 2012

Condiţiile de practicare a pescuitului recreativ-sportiv pentru cei neînscrişi în asociaţii

În atenţia deţinătorilor de Autorizaţii de Pescuit Recreativ-Sportiv  si a posesorilor de premise de Pescuit Recreativ-Sportiv nemembri

  Posesorii permiselor de pescuit recreativ-sportiv pot practica pescuitul recreativ/sportiv pe toate habitatele piscicole naturale, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.
  Pe o zonă de pescuit autorizată, pescuitul recreativ/sportiv se poate practica atât de membrii asociaţiilor deţinătoare de autorizaţie de pescuit recreativ/sportiv cât şi de nemembri cu respectarea Regulamentului propriu al asociaţiei, iar pe zonele neautorizate pescuitul recreativ/sportiv se face numai pe baza permiselor de pescuit recreativ/sportiv emise de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură (denumită în continuare ANPA), cu respectarea legislaţiei în vigoare.
 Asociaţiile de pescari sportivi sunt obligate să practice pe zonele autorizate pentru pescuit recreativ/sportiv tarifele aprobate de ANPA pe săptămână/lună/an şi să organizeze controale zilnice cu privire la verificarea modului de practicare al pescuitului recreativ/sportiv şi pentru a încasa taxe de pescuit la nemembri.
  Asociaţiile sunt obligate să permită accesul la resursele acvatice vii şi la pescarii nemembri, cu condiţia ca aceştia să achite tariful pentru pescuit conform Regulamentului propriu al asociaţiei de practicare a pescuitului recreativ/sportiv.
  Permisele de pescuit recreativ-sportiv se eliberează de ANPA nominal atât la persoane fizice cât şi la Asociaţiile de pescari sportivi care deţin Autorizaţii de pescuit recreativ/sportiv, prin structurile sale regionale.
  Cei interesaţi pot suna la sediile filialelor regionale şi la ANPA-sediul central din Bucureşti sau pot accesa programul de primire documente şi eliberare permise de pescuit recreativ/sportiv, conform următorului Tabel

     Sursa: ANPA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu